Moto-Stacja

Latem 2013 roku narodziła się idea uratowania zrujnowanego budynku i zaadoptowania starego dworca w Wielichowie na siedzibę klubu sekcji motocyklowej działającej przy  LOK. Budynek był zrujnowany, z walącym się dachem i wrastającymi roślinami wewnątrz. Zarząd koła, pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Ciorgi, zaapelował do gospodarza budynku – byłego Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel, Pana Wiktora Sneli, o pomoc w ratowaniu tego miejsca. Pan Burmistrz,  wielki pasjonat kolejnictwa, nie pozostawił apelu bez echa. Wspólnie ze swoją radą postanowili włączyć się w ratowanie zrujnowanego budynku i przeznaczyli dotację na zabezpieczenie dachu.

Mając deklarację pomocy ze strony Pana Burmistrza sekcja rozpoczęła następujące prace:

 • uporządkowanie z nieczystości i zbędnej roślinności 2,5 ha terenu,
 • częściowe odkopanie zupełnie niewidocznego pasa torów kolejowych, wyremontowanie zwrotnicy torowej
  i oczyszczenie wybrukowanej drogi dojazdowej,
 • zamontowanie szlabanu i okiennic, a także odrestaurowanie starych okien,
 • wyremontowanie dachu mniejszego budynku, a wewnątrz niego odbudowanie zniszczonego, drewnianego stropu,
 • zerwanie starej podłogi i przygotowanie nawierzchni pod budowę nowej,
 • zerwanie starych tynków ze ścian,
 • poprowadzenie instalacji elektrycznej, alarmowej, wodnej
  i kanalizacyjnej,
 • zainstalowanie rur drenażowych w celu osuszenia terenu,
 • wyremontowanie studni.

W grudniu 2013 roku została podpisana umowa między władzami LOK, a Urzędem Miasta i Gminy Śmigiel w sprawie użyczenia budynku dworca kolejki wąskotorowej w Wielichowie i  przekazano obiecaną wcześniej dotację w wysokości 25 000,00 zł,pokrywającą koszty remontu dachu mniejszego budynku oraz przyłącza energetycznego.

Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku pomoc finansową w kwocie 30 000,00 zł postanowiła przekazać Rada Miasta i Gminy Wielichowo na czele z byłym Panem Burmistrzem Adamem Łanieckim.

Posiadając odpowiednie środki finansowe członkowie sekcji kontynuowali remont obiektu:

 • odremontowali dach wraz z opierzeniami i nowymi rynnami,
 • ocieplili i wytynkowali wnętrze,
 • zbudowali drewnianą antresolę i wiodące do niej metalowe schody,
 • zrekonstruowali metalowe okno w szczycie budynku oraz zainstalowali nowe drzwi okienne na bocznej ścianie,
 • położyli nowe tynki,
 • zamontowali po części drewnianą i ceglastą podłogę,
 • zbudowali kominek, barek,
 • zamontowali stylowe oświetlenie,
 • położyli posadzę z cegły palonej w dużym pomieszczeniu
  z wkomponowanym w posadzkę dużym logo Lok-u Wielichowo wykonanego z czarnego bruku klinkierowego,
 • wyremontowali bramę przesuwną między rampą , a głównym pomieszczeniem,
 • zainstalowali rolety: zewnętrzną i oddzielającą pomieszczenia wewnątrz,
 • wybudowali taras z drewnianymi balustradami,
 • ułożyli płytki chodnikowe na peronie i tarasie,
 • wykonali ocieplenie i elewację zewnętrzną w części tylnej budynku,
 • wybudowali nawierzchnię betonową pod wiatę z zapleczem magazynowym,
 • zamontowali stylową metalową lokomotywę spełniającą funkcję „witacza” podróżujących do Wielichowa od strony Ziemina,
 • są w trakcie remontu semafora i budowy drezyny,
 • gromadzą pamiątki historyczne z zakresu motocyklizmu
  i kolejnictwa, które eksponowane są w wyremontowanym budynku.

Na terenie stacji znajduje się  oddzielny budynek, który został zaadoptowany na pomieszczenia sanitarne. Ściany wyłożono płytkami, zamontowano drzwi, zainstalowano armaturę sanitarną, położono tynki zewnętrzne, wyremontowano dach budynku.

 

Za otrzymane fundusze motocykliści wykonali ogrom pracy, jednak na uwagę zasługuje fakt, że w remont budynku kolejki wąskotorowej włączyli się społecznie również przedsiębiorcy Wielichowa. Była to pomoc w zakresie użyczenia specjalistycznego sprzętu (koparki, ładowarki, samochodu ciężarowego), pomocy fachowej w zakresie budowy kominka i stolarki budowlanej. Wsparcie uzyskali od firm: UBOJNIA DROBIU Wielichowo – Leszek i Jerzy Smolarek, GOSPODARSTWO ROLNE – Zbigniew Smolarek Wielichowo, ZAKŁAD ZDUŃSKI I GLAZURNICZY Wielichowo – Ryszard Krajewski, ZAKŁAD STOLARSKI Wielichowo – Jerzy Gracz , ZAKŁAD STOLARSKI Wielichowo -Paweł Gracz, ZAKŁAD STOLARSKI Wielichowo -Adam Hofman, USŁUGOWY ZAKŁAD BETONIARSKI Wielichowo – Jarosław Skrzypczak.

Jednak większość prac wykonali całkowicie społecznie, wykorzystując umiejętności i talenty członków organizacji.

 

 

11 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Moto-Stacji, nowej Siedziby Sekcji Turystyki Motocyklowej LOK Wielichowo w ponad stuletnim budynku stacji kolejki wąskotorowej.  Mieliśmy zaszczyt gościć  Senatora RP Pan Jana Filipa Libickiego, władze Wojewódzkiego Zarządu LOK w Poznaniu: Panów  Prezesa WOW LOK gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, Dyrektra BWZ w LOK płk (r) Janusza Dobrzańskiego, St. Specjalistę do Sportów Obronnych st. chor. szt. (r) Marka Stebacha, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Śmigiel Pana Eugeniusza Kurasińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo Panią Honoratę Kozłowską i Pana Burmistrza Adama Łanieckiego, Pana Prezesa Włodzimierza Drótkowskiego i Wiceprezesa Józefa Cieślę reprezentujących Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, Prezesa Zarządu Rejonu LOK w Nowym Tomyślu Pana Lecha Bobkiewicza wraz z Kierownikiem Rejonu Panem Henrykiem Sabaturskim, Radnych Miasta i Gminy Wielichowo na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Genowefą Feldgebel, Księdza Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Marii Magdaleny w Wielichowie Wieńczysława Nowaka wraz z Wikariuszem Ks. Rafałem Sylwestrzakiem, przedsiębiorców z Wielichowa, którzy wspierali całe przedsięwzięcie.

Podczas uroczystości Prezes LOK Wielichowo Andrzej Ciorga przedstawił wszystkie etapy remontu, które były działaniami społecznymi , wykonanymi przez członków i przyjaciół Klubu, a także podziękował wszystkim darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe, służyli dworactwem i pomocą w działaniach przekraczających umiejętności i możliwości członków sekcji. W dalszej części uroczystości zabrali głos szacowni goście przekazując listy gratulacyjne i upominki. Jeden z nich będzie cieszył oczy wszystkich mieszkańców miasta. To piękny dar w postaci trzech drzew. Pani Burmistrz Honorata Kozłowska przekazując katalpy podkreśliła fakt, iż pierwsze będzie pielęgnowane przez nią i Pana Burmistrza Adama Łanieckiego, drugie przez Burmistrza MiG Śmigiel Panią Małgorzatę Adamczak i Pana Burmistrza Wiktora Snelę, trzecim zaś opiekować się mają motocykliści. Przekonamy się za kilka lat, kto jest lepszym kustoszem przyrody.

Bardzo miłą niespodziankę przygotowali harcerze z 9. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Buki im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie, przekazując czapkę i lizak zawiadowcy stacji na ręce Prezesa Pana Andrzeja Ciorgi i zabytkową, częściowo uszkodzoną lampę karbidową na ręce Pana Ryszarda Rogozińskiego. Druh Paweł Michalski zobowiązał Ryszarda do odrestaurowania jej, by była ozdobą stacyjki. Następnie pani Burmistrz Honorata Kozłowska wraz z gen. bryg Zdzisławem Głuszczykiem, płk (r) Januszem Dobrzańskim i Andrzejem Ciorgą przecięli symboliczną wstęgę. Po tym akcie Ksiądz Proboszcz Wieńczysław Nowak poświęcił budynek. Nowa siedziba Klubu została oficjalnie otwarta, ku uciesze i wzruszeniu członków, którzy włożyli wiele serca i pracy w odbudowę tego miejsca. Następnego dnia Moto-Stację odwiedzili motocykliści, przyjaciele z okolicznych klubów motocyklowych. Z wyrazami uznania i podziwu dla członków LOK, bawili się całe popołudnie. Dziękujemy wszystkim przybyłym przyjaciołom za przyjęcie zaproszenia, za wspaniałą atmosferę i za miłe słowa uznania dla naszej pracy.