KONTAKT

Moto-Stacja
Siedziba LOK Wielichowo

ul. Dworcowa,
64-050 Wielichowo

ANDRZEJ: 600375045 
e-mail: lokwielichowo@wp.pl

Zarząd:

prezes: Andrzej Ciorga,
z-ca prezesa: Tomasz Bielawski,
sekretarz: Hanna Kapska,
skarbnik: Magdalena Olszewska,
członek: Tadeusz Kościuszko.